اطلاعات تماس
آدرس : تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال مرکزی تبریز
شماره تلفن اطلاعات:            34796091-041
                                     041-34791177  

دفتر مدیر عامل:    34796133-041                        امور اداری:            34795179-041
مدیریت اجرایی:    34761944-041                         روایط عمومی:       34795156-041

شماره فکس:       34785005-041                 شماره سامانه پیام کوتاه:    100004785 آدرس ایمیل:    
         

 
 
 تماس با سازمان ترمینالها
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :