برچسب شده با

برچسب شده با جایگاه جی ای اس درشهرداری

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات جایگاههای سی ان جی (CNG) و نحوه پرداخت حقوق کارگران

مطالب/ برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات جایگاههای سی ان جی (CNG) و نحوه پرداخت حقوق کارگران

                           
      برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات جایگاههای سی ان جی (CNG) و نحوه پرداخت حقوق کارگران تحت مدیریت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز
يکشنبه 5 بهمن 1399