برچسب شده با

برچسب شده با سردار دلها

مزین شدن پایانه مرکزی تبریز به تمثال شهدای مدافع حرم

مطالب/ مزین شدن پایانه مرکزی تبریز به تمثال شهدای مدافع حرم

                           
      مزین شدن پایانه مرکزی تبریز به تمثال شهدای مدافع حرم اهتمام جدی فرهنگ ایثار و شهادت در پایانه مرکزی تبریز
چهارشنبه 22 مرداد 1399