برچسب شده با

برچسب شده با سازمان پایانه مسافربری ترمینال تبریز جایگاههای سی ان جی

برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات جایگاههای سی ان جی (CNG) و نحوه پرداخت حقوق کارگران

مطالب/ برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات جایگاههای سی ان جی (CNG) و نحوه پرداخت حقوق کارگران

                           
      برگزاری جلسه بررسی مسائل و مشکلات جایگاههای سی ان جی (CNG) و نحوه پرداخت حقوق کارگران تحت مدیریت سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز
يکشنبه 5 بهمن 1399
جلسه هم فکری و هم اندیشی مدیران سازمان با بهره برداران و سرپرستان جایگاههای CNG

مطالب/ جلسه هم فکری و هم اندیشی مدیران سازمان با بهره برداران و سرپرستان جایگاههای CNG

                           
      جلسه هم فکری و هم اندیشی مدیران سازمان با بهره برداران و سرپرستان جایگاههای CNG جهت حل و فصل موضوعات و مشکلات احقاق حقوق کارگران جایگاههای CNG
سه شنبه 31 تير 1399