تاریخ : چهارشنبه 22 دي 1400     |     کد : 883

برگزاری آموزش سیستم اتوماسیون جدید شهرداری تبریز

در سالن کنفرانس سازمان

برگزاری آموزش سیستم اتوماسیون جدید در سازمان پایانه های مسافربری توسط خانم مهندس بهبودی همکار سازمان فناوری و اطلاعات شهرداری تبریز.
 


PDF چاپ چاپ