تاریخ : چهارشنبه 1 دي 1400     |     کد : 879

دیدار صمیمی سرپرست سازمان پایانه ها با ائمه محترم جماعت پایانه ها و پاکبانان سازمان

دیدار صمیمی سرپرست سازمان پایانه ها با ائمه محترم جماعت پایانه ها و پاکبانان سازمان
آقای حاج احمد زارعی سرپرست سازمان در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از ائمه جماعت تاکید کرد با هوشیاری می توانید  فریضه امر به معروف و نهی از منکر  - این فرهنگ اسلامی - را تداوم بخشید.

PDF چاپ چاپ