تاریخ : دوشنبه 4 اسفند 1399     |     کد : 843

آیین معارفه مدیریت اجرایی سازمان

آقای رضا دشتی با حکم مدیرعامل بعنوان سرپرست مدیریت اجرایی سازمان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی سازمان ، با حکم دکتر عادلی سعد آباد مدیرعامل سازمان ، آقای رضا دشتی را بعنوان سر پرست مدیریت اجرایی سازمان منصوب کردند.


PDF چاپ چاپ