تاریخ : چهارشنبه 29 بهمن 1399     |     کد : 842

آسفالت ریزی محوطه پایانه

محوطه مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی تبریز در آستانه بهار جدید لکه گیری و آسفالت ریزی شد.


به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی سازمان در آستانه استقبال از بهار سال جدید و در جهت تسریع امر عبور و مرور ناوگان حمل و نقل مسافربری ، محوطه مجموعه پایانه های مسافربری مرکزی تبریز لکه گیری و آسفالت ریزی صورت پذیرفت. این امر توسط معاونت فنی عمرانی سازمان انجام گردید.


PDF چاپ چاپ