تاریخ : چهارشنبه 8 بهمن 1399     |     کد : 840

آیین معارفه معاون فنی و عمرانی سازمان

آقای مهندس سلطانی اقدم با حکم مدیرعامل بعنوان معاون فنی و عمرانی سازمان منصوب شد

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی سازمان ، با حکم دکتر عادلی سعد آباد مدیرعامل سازمان ، آقای مهندس حبیب سلطانی اقدم را بعنوان معاون فنی و عمرانی سازمان منصوب کردند. لازم بذکر است آقای مهندس حبیب سلطانی اقدم معاونت فنی عمرانی شرکت عمران و توسعه آذربایجان شهرداری تبریز را در کارنامه خود دارد.


PDF چاپ چاپ