تاریخ : يکشنبه 23 آذر 1399     |     کد : 831

نصب دستگاه ضدعفونی کننده دست در سالنهای پایانه مسافربری

به روایت تصویر


PDF چاپ چاپ