تاریخ : شنبه 12 مهر 1399     |     کد : 821

ساختمان اداری جدید سازمان

جهت سهولت در خدمات رسانی به مراجعین و شرکتهای مسافربری به بهره برداری رسید.

ساختمان اداری جدید سازمان با 1700 متر مربع زیربناء و با 22 اتاق و سه سالن مجزا شامل دفاتر اداری، اتاق سرور، چندین چشمه سرویس بهداشتی و آبدارخانه است که واحدهای اداری و مالی، اجرایی و حقوقی و سایر بخشهای مختلف اداری و با بستر یکپارچه مالی و شبکه اتوماسیون اداری به بهره برداری رسید . این مجموعه جهت سهولت دسترسی شرکت های مسافربری و سایر واحد های صنفی طراحی و بازسازی شده که با بهره برداری از این مجموعه، ارائه خدمات اداری و مالی شتاب بیشتری خواهد داشت.


PDF چاپ چاپ