تاریخ : سه شنبه 8 مهر 1399     |     کد : 820

آگهی مزایده عمومی

پارکینگ سواری پایانه مسافربری مرکزی تبریز

 

آگهی مزایده عمومی

پارکینگ سواری  پایانه مسافربری مرکزی تبریز
دریافت آگهی 


PDF چاپ چاپ