تاریخ : شنبه 21 تير 1399     |     کد : 797

دیدار با خانواده های معظم شهدا و شهدای مدافعین حرم 

در معیت جمعی از همکاران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز 

دیدار با خانواده های معظم شهدا و شهدای مدافعین حرم در معیت جمعی از همکاران سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز 


PDF چاپ چاپ