تاریخ : يکشنبه 1 تير 1399     |     کد : 794

جلسه هم اندیشی با فعالان صنعت حمل و نقل

جهت مشارکت و سرمایه گذاری در حمل و نقل درون شهری

به روایت تصویرPDF چاپ چاپ