تاریخ : يکشنبه 25 خرداد 1399     |     کد : 793

بازدید کارگروه ستاد مرکزی معاینه فنی شهرداری تبریز

جهت احداث مرکز معاینه فنی سبک

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان ، کارگروه ستاد مرکزی معاینه فنی شهرداری تبریز از محل پیشنهادی پایانه مسافربری مرکزی تبریز ، با حضور نمایندگان محترم پلیس راهور و محیط زیست و کارشناسان فنی سازمان پایانه مسافربری جهت احداث مرکز معاینه فنی سبک بازدید نمودند.


PDF چاپ چاپ