تاریخ : پنجشنبه 28 فروردين 1399     |     کد : 786

ضدعفونی و گندزدایی مجموعه پایانه مرکزی تبریز و اتوبوسهای بین شهری

توسط سازمان آتش نشانی

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان ، در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا ، مجموعه پایانه مرکزی تبریز و اتوبوس های بین شهری با هماهنگی این سازمان توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ضدعفونی و گندزدایی گردید 


چاپ چاپ