تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398     |     کد : 783

کاشت گلهای بهاره در محوطه ترمینال مرکزی تبریز

استقبال از بهار 1399

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان ، کاشت گلهای بهاره در سطح محوطه ترمینال مرکزی تبریز توسط امور فضای سبز سازمان تداوم یافت.
براساس این گزارش، همزمان با فرارسیدن عید نوروز و اجرای طرحهای استقبال از بهار ، آغاز اقدامات فضاهای سبز در راستای زیباسازی با کاشت گل های شب بو و بنفشه به نشانه آغاز بهار طبیعت همچنان ادامه دارد.

PDF چاپ چاپ