تاریخ : سه شنبه 20 اسفند 1398     |     کد : 782

تقدیر رئیس دانشگاه تبریز از مدیرعامل سازمان

به روایت تصویر


PDF چاپ چاپ