تاریخ : پنجشنبه 8 اسفند 1398     |     کد : 776

کنترل تست سلامت مسافرین ورودی

به پایانه ی مرکزی کلانشهر تبریز

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اجتماعی سازمان ، هم اکنون کنترل تست سلامت مسافرین ورودی به پایانه ی مرکزی کلانشهر تبریز توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز و باهمکاری سازمان پایانه های مسافربری شهرداری کلانشهر تبریز از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخه 98/12/08 در محل ورودی سالن اصلی در حال انجام تست می باشد.


PDF چاپ چاپ