تاریخ : چهارشنبه 7 اسفند 1398     |     کد : 774

استقرار اکیب مرکز بهداشت شهرستان تبریز در پایانه مرکزی

جهت مراقبت از مسافرین ورودی

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی، اجتماعی سازمان در راستای کنترل و مراقبت از مسافرین ورودی از استانهای دارای موارد مثبت ویروس کرونا، جلسه ای در مورخه 98/12/07 با حضور آقای دکتر مردی رئیس مرکز بهداشت شهرستان تبریز و کارشناسان آن مرکز و آقای دکتر عادلی سعد آباد مدیرعامل سازمان در محل پایانه مرکزی تبریز تشکیل و مقرر شد پرسنل مرکز بهداشت شهرستان تبریز با همکاری عوامل و بسیج کلیه امکانات سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز مورخه 98/12/08 در پایانه مرکزی مستقر و نسبت به مراقبت از مسافران ورودی از استانهای آلوده با اقدامات پیشگیرانه را بعمل آورند.

 
                                                                                                                                                            
 
 


PDF چاپ چاپ