تاریخ : پنجشنبه 25 مهر 1398     |     کد : 747

بازدید آقای دکتر مسعودی ریحان رئیس شورای اسلامی استان و خزانه دار و عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز

از پایانه مرکزی تبریز

به گزارش امور فرهنگی، اجتماعی و روابط عمومی سازمان آقای دکتر غلامحسین مسعودی ریحان رئیس شورای اسلامی استان و خزانه دار و عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز سرزده از پایانه مرکزی تبریز بازدید و از نزدیک از روند ارائه خدمات به مسافرین اربعین حسینی بازدید نمودند و در ادامه با حضور در جلسه ای که به همین منظور با حضور اعضای انجمن صنفی شرکتهای مسافربری تبریز و حومه و مدیرعامل سازمان حضور یافته و از زحمات شبانه روزی آقای دکتر عادلی سعد آباد مدیرعامل سازمان و کارکنان زحمتکش سازمان پایانه های مسافربری و اعضای انجمن صنفی شرکتهای مسافربری تبریزو حومه تقدیر و تشکر نمودند.


PDF چاپ چاپ