تاریخ : پنجشنبه 18 مهر 1398     |     کد : 744

توزیع سی دی های مداحی و راهنمای مسافر در بین اتوبوسهای مسیر مهران و مرز خسروی

در پایانه مرکزی تبریز

به گزارش امور فرهنگی ، اجتماعی  و روابط عمومی سازمان جهت ایجاد حال معنوی زائرین اربعین ، تعدای CD و فلش مموری حاوی مداحی های ترکی،فارسی و عربی و راهنمای مسافر و فیلم و مستندهای مربوط  به اربعین توسط روابط عمومی سازمان و با همکاری معاونت فرهنگی سپاه عاشوراو معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریزآماده و در بین رانندگان مسیرهای مرز مهران و خسروی توزیع گردید. 


PDF چاپ چاپ