تاریخ : چهارشنبه 2 مرداد 1398     |     کد : 735

بازدید سرزده رییس امور اجتماعی فرمانداری تبریز

از پایانه مرکزی

بازدید سرزده رییس امور اجتماعی فرمانداری تبریز از پایانه مرکزی با موضوعیت رعایت صیانت از حقوق شهروندی در پایانه ها


 


PDF چاپ چاپ