تاریخ : سه شنبه 17 ارديبهشت 1398     |     کد : 720

حلول ماه مبارک رمضان، ماه تلطیف روح و تهذیب نفس مبارکباد

 ایجاد فضای معنوی در پایانه مرکزی تبریز با حلول ماه مبارک رمضان:

 


PDF چاپ چاپ