تاریخ : شنبه 17 فروردين 1398     |     کد : 713

بازدید آقای دکتر دبیری و آقای دکتر آجودان زاده از اعضای شورای اسلامی کلانشهر تبریز

از پایانه مسافربری مرکزی تبریز

حضور آقای دکتر دبیری ریاست محترم شورای اسلامی شهرستان تبریز و رئیس کمسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز به همراه آقای دکتر آجودان زاده فرزند معظم شهید و رئیس کمسیون تحقیق و نظارت شورای اسلامی کلانشهر تبریز در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری کلانشهر تبریز جهت بدرقه مسافران نوروزی در ترمینال مرکزی تبریز 

به گزارش روابط عمومی سازمان ، باتوجه به آخرین روز تعطیلات نوروزی و عزیمت مسافران، آقای دکتر دبیری و دکتر آجودان زاده از پایانه مرکزی تبریزبازدید نمودند و پس از بازدید و گفتگو با مدیران و رانندگان شرکت های مسافربری و همچنین حضور در دفتر تاکسیرانی ترمینال مرکزی تبریز و عرض تبریک سال جدید به رانندگان تاکسی ترمینال ، در ادامه با هدیه گل به مسافران نوروزی آنها را بدرقه نمودند.
در این بازدید آقای دکتر عادلی سعدآباد مدیرعامل سازمان در خصوص خدمات شبانه روزی به مسافران عزیز در ایام نوروزی توسط نیروهای زحمتکش سازمان ، طی گزارشی اعلام کردند  سالانه نزدیک به چهار میلیون نفر مسافر از پایانه های مسافربری شهرداری کلانشهر تبریز به سایر نقاط کشور و داخل استان جابجا میشوند  و علاوه بر خدمات شبانه روزی در پایانه ها،  تعداد یازده جایگاه سی ان جی تحت مدیریت این سازمان خدمات دهی می نمایند. که این جایگاهها باحمایت شخص آقای شهرداروقائم مقام ایشان در اختیار این سازمان قرارگرفته اند .
دراین بازدید رانندگان تاکسی از فعالیت های شبانه روزی و خدمات ارائه شده از شهردار کلانشهر تبریز و مدیر عامل سازمان پایانه ها تشکر و قدردانی نمودند.
آقای دکتر دبیری و آقای دکتر آجودان زاده در ادامه بازدید درجلسه ای باحضور کارکنان سازمان ، با عنایت به  عملکرد سازمان و رضایت رانندگان و مسافران، از مدیر عامل و پرسنل زحمتکش و حمایت های شهردار کلانشهر تبریز قدردانی نمودند. 


PDF چاپ چاپ