تاریخ : يکشنبه 4 فروردين 1398     |     کد : 712

خیر مقدم شهردارمحترم کلانشهر تبریز به میهمانان نوروزی

بازدیدشهردار کلانشهر تبریز از روند خدمات دهی کارکنان سازمان با حضور در پایانه مسافربری مرکزی


  جناب آقای دکتر شهین باهر شهردار کلانشهر تبریز  به همراه آقای دکتر عادلی سعدآباد مدیرعامل سازمان ، از پایانه مرکزی تبریز  بازدید نمودند و به مسافرانی که وارد تبریز می شدند با اهدای گل خوش آمد گفتند.

در این بازدید رئیس و اعضای مجمع امورصنفی، نماینده رانندگان تاکسی های ترمینال مسافربری تبریز ضمن تشکر و قدردانی از عملکرد شهردار تبریز و مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری درخصوص اقدامات انجام یافته اظهار رضایت و قدردانی کردند.
 


PDF چاپ چاپ