تاریخ : سه شنبه 28 اسفند 1397     |     کد : 710

اهدای شاخه گل به مسافران نوروزی مشهد مقدس توسط مدیر عامل سازمان جناب آقای دکتر عادلی سعدآباد

بدرقه اولین مسافران نوروزی به مشهد مقدس توسط مدیرعامل سازمان جناب آقای دکتر عادلی سعدآباد با اهدای شاخه گل
در پایانه مسافربری مرکزی شهرداری تبریز


 


PDF چاپ چاپ