تاریخ : يکشنبه 7 بهمن 1397     |     کد : 694

 آگهی مزایده  عمومی    

غرف تجاری - تعمیرگاهی

  سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري تبريز درنظر دارد بهره برداری از منافع 19 باب ازغرف تجاری و خدماتی و تعمیرگاهی در مرکز خرید و محوطه پایانه های مسافربری مرکزی و شمالغرب تبریز را به اشخاص حقیقی وحقوقی بمدت یک سال شمسی ازطریق مزایده کتبی (عمومی)  به اجاره واگذار نماید. 


برای اطلاعات بیشتر به اینجا کلیک نمایید.


 


PDF چاپ چاپ