تاریخ : چهارشنبه 3 بهمن 1397     |     کد : 693

تقدیر و تشکر رانندگان تاکسی ترمینال از اقدامات شهردار محترم و مدیر عامل سازمان

تقدیر و تشکر رانندگان تاکسی ترمینال از اقدامات شهردار محترم آقای دکتر شهین باهر و مدیرعامل سازمان آقای دکتر عادلی سعدآباد


 


PDF چاپ چاپ