تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397     |     کد : 677

برگزاری شورای امر بمعروف و نهی از منکر سازمان


به گزارش امور فرهنگی ، اجتماعی و روابط عمومی سازمان، شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان به ریاست مدیرعامل سازمان و اعضای محترم شورا تشکیل گردید . در این جلسه جناب آقای دکتر عادلی ضمن تاکید بر حضور پررنگ همکاران و پرسنل پایانه مرکزی در نمازهای جماعت ، خاطر نشان نمودند نماز جماعت جز اولویت های کاری پرسنل میباشد و در ادامه مقرر گردید به اخذ مجوز های لازم و با طی مراحل قانونی نسبت به تشکیل ضابطین قضایی اقدام لازم به عمل آید.     


PDF چاپ چاپ