تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397     |     کد : 676

برگزاری جلسه ساماندهی شرکتهای حمل و نقل

با حضور مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای


به گزارش امور فرهنگی ، اجتماعی و روابط عمومی سازمان، جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر علیزاده مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به همراه انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل مسافربری در سازمان پایانه های مسافربری شهرداری جهت تبادل و همفکری در موضوع ساماندهی متصدیان ترمینال مرکزی و پیگیری محل ترمینال شرق انجام گرفت و آقای دکتر علیزاده از زحمات آقای دکتر عادلی سعدآباد ،مدیر عامل سازمان، قدردانی نمودند.  
 


PDF چاپ چاپ