تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397     |     کد : 675

برگزاری حلقه های صالحین

به گزارش امور فرهنگی ، اجتماعی و روابط عمومی سازمان، در راستای ماموریت های محوله بسیج مبنی بر برگزاری حلقه های صالحین در بین بسیجیان صبح روز دوشنبه مورخه 19/09/97 جلسه حلقه های صالحین با همکاری پایگاه مقاومت شهید قلی نژاد در بین جمعی از بسیجیان برگزار شد. 


PDF چاپ چاپ