تاریخ : دوشنبه 19 آذر 1397     |     کد : 674

نصب چراغهای روشنایی در محوطه

پایانه مرکزی تبریز

نصب چراغهای روشنایی در محوطه  پایانه مرکزی تبریز

جهت زیبا سازی بصری ( ایجاد آرامش و تلطیف فضای پایانه مرکزی )
​​​​​​​
 


PDF چاپ چاپ