تاریخ : پنجشنبه 13 مهر 1391     |     کد : 30

تقدیر در هفته نیروی انتظامی

از تلاشهای شبانه روزی ریاست و پرسنل خدوم پلیس پایانه تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در هفته نیروی انتظامی جناب آقای مهندس عبادی مدیرعامل محترم اتحادیه سازمانهای پایانه های مسافربری شهرداریهای کشور و همچنین  جناب آقای مهندس اسماعیلی مدیرعامل محترم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با اهدا لوح تقدیر از تلاشهای شبانه روزی ریاست و پرسنل خدوم پلیس پایانه مرکزی تبریز تقدیر و تشکر نمودند.

PDF چاپ چاپ