تاریخ : دوشنبه 27 شهريور 1391     |     کد : 26

انتصاب آقای مهندس اسماعیلی بعنوان عضو هیات مدیره شرکت واحد

انتصاب آقای مهندس اسماعیلی با حفظ سمت بعنوان عضو هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه

به گزارش روابط عمومی سازمان پایانه ها، آقای مهندس ایوب اسماعیلی مدیر عامل محترم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با حفظ سمت بعنوان عضو هیات مدیره شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه انتخاب و منصوب گردیدند.


PDF چاپ چاپ