تاریخ : سه شنبه 21 شهريور 1391     |     کد : 22

کمک یک روز حقوق پرسنل محترم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

کمک یک روز حقوق پرسنل محترم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم

در حمایت از آسیب دیدگان و بازماندگان حادثه زلزله اخیر در آذربایجانشرقی، پرسنل محترم سازمان پایانه های مسافربری شهرداری قم،ضمن ابراز همدردی یک روز حقوق خود را جهت کمک رسانی، به این امر مهم اختصاص دادند.ضمن آرزوی توفیق برای تمامی همکاران گرامی در آن سازمان ،از این عمل خیر خواهانه تقدیر و تشکر مینماییم.


PDF چاپ چاپ