يکشنبه 23 مرداد 1401
terminals@tabriz.ir
آدرس : تبریز میدان ابوریحان انتهای خیابان منظریه ترمینال مرکزی تبریز
تاریخ : سه شنبه 11 مرداد 1401
کد 1130

انتصاب هیئت مدیره و مدیر عامل تعـاونی مسکن سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

اسماعیل شاهـی بعنوان مدیـرعامـل و احمد جبرئیلی بعنوان رئیس و رحیم جهانی بعنوان نائیب رئیس هیئت مدیره تعـاونی مسکن سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز منصوب شد
به گزارش امور ارتباطات پایانه های مسافربری شهرداری تبریز ، اولین جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز با محوریت انتخاب هیات رئیسه و مدیرعامل روز سه شنبه مورخه 1401/05/11 با حضور تمامی اعضاء در دفتر معاون اداری و مالی سازمان تشکیل و پس از بحث و تبادل نظرتصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
  1. آقای احمد جبرئیلی به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای رحیم جهانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارند.
  2. آقای اسماعیل شاهی به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن انتخاب و با امضاء ذیل این صورت جلسه قبولی خود را اعلام می دارد.
  3. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت تعاونی با امضای احمد جبرئیلی( رئیس هیئت مدیره ) و در غیاب نامبرده آقای رحیم جهانی (با سمت نائب رئیس هیئت مدیره) و امضای آقای اسماعیل شاهی ( با سمت مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.