مزایای CNG


مزایای استفاده از گاز CNG

کشور جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از ذخایر عظیم گاز و پیشرفت های چشم گیر در این صنعت و نیز دارا بودن بزرگترین ناوگان حمل ونقل با سوخت CNG نام خود را به عنوان قطب اصلی صنعت CNG در خاورمیانه و جهان مطرح کرده است . از سوی دیگر سوخت بنزین به عنوان انرژی تجدیدناپذیر که تولید آن مستلزم صرف هزینه های گزاف است قراردارد که گاه دست آویزی جهت فشارهای سیاسی و تحریم ها است . با عنایت به این حقیقت صنعت CNG به عنوان سوختی سالم و سازگار با محیط زیست می تواند انتخابی جایگزین و مناسب به جای بنزین مورد توجه قرارگیرد.