فعالیتهای CNG

فعاليتهاي جايگاههاي CNG :

- مديريت و نظارت بر جايگاههاي CNG تحت مالكيت شهرداري به تعداد 15 جايگاه كه در حال حاضر تعداد 4 جايگاه به سازمان تاكسيراني و 1 جايگاه به شركت واحد اتوبوسراني تبريز و 1 جايگاه به سازمان عون ابن علي واگذار گرديده است

-برگزاری دوره های آموزش اپراتوری برای 59 نفر از اپراتورهای جایگاهها.

- خريد الكتروموتور و ساير تجهيزات مورد نياز و رفع اشكالات فني و ايرادات اساسي جايگاههاي CNG تحت مديريت سازمان .

- نصب و بهره برداري از سيستم هاي دوربين مداربسته بصورت پايلوت در جايگاه CNG پايانه مركزي تبريز . - تجهیز جایگاهها به جعبه های کمکهای اولیه با وسایل مربوطه .

- اصلاح و ترميم روشنايي كليه جايگاههاي CNG تحت مديريت سازمان

       -خريد ونصب تعداد 14عدد مخزن پنج هزار ليتری آب در جايگاههاي عرضه CNG

      - نصب تابلوهاي هشداردهنده به رانندگان و علايم ايمني در جايگاههاي CNG

     - خرید نازلهای مورد نیاز و تجهیز جایگاهها به آنها برای استفاده با تمام ظرفیت از جایگاهها.

     - پوشش پشت بام کلیه جایگاهها .