سفر به ارس

ارس بزرگترین منطقه آزاد ایران در  شمالغربی آن و  محصور توسط کوهها ودشتهای بسیاری است که در 133 کیلومتری شمالغرب تبریز که خود از قطبهای علمی - صنعتی کشور به شمار میرود واقع شده است .امتداد کوههای البز ومجاورت با رود مرزی ارس و بهره مندی از طبیعت بکر جنگلهای ارسباران و منطقه حفاظت شده کیامکی به ویژگیهای منحصر بفرد این منطقه افزوده است .

شهر جلفا مرکزیت این منطقه را تشکیل می دهد که یکی از شهرستانهای 19گانه استان آذربایجان شرقی است. شهرستان جلفا با 1718 کیلومتر مربع مساحت 7/3 درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. و دارای دو بخش مرکزی و سیه رود، 3شهر (جلفا، هادیشهر و سیه رود) و 5 دهستان است

به لحاظ تاریخی این منطقه سابقه تجاری و صنعتی قابل توجهی دارد. شاه عباس صفوی با مشاهده تخصص و استعداد ابریشم بافان جلفا دستور داد نزدیک به 3هزار نفر از ابریشم بافان این شهر به اصفهان کوچ داده شوند تا پایتخت صفویه از رونق تولید و اقتصاد آن بهره مند شود. ( جلفا در زبان فارسی به معنی بافنده است)

مظفرالدین شاه قاجار بندر جلفا را برای سفر به اروپا که نزدیکترین مسیر به آن بود، برگزید و گمرک جلفا نیز به لحاظ موقعیت ویژه و استراتژیک خود قدمتی 100 ساله دارد.
سفر به ارس - سرزمین زیبائیها