حقوق مسافر

حقوق مسافر

سفر ايمن و راحت حق شما است شما و همچنين ميليونها هم وطن ديگر كه اتوبوس را به عنوان وسيله سفر خود انتخاب كرده اند معتقد هستيد كه لازمه انجام سفر روان داشتن آگاهي كافي به حقوق خود در سفرهاي بين شهري با اطلاع از شرايط و اطلاعات حمل ونقل رانندگان و مسافرین عزيز هست

 

مسافر محترم :

 

**  بليط قراردادحمل فيمابين مسافر وشركت ويا مؤسسه مسافر بري است كه براي جابجائي مسافر ازمبداء تا مقصد در خلال يك دوره زماني مشخص با وسيله نقليه مشخص مي باشد خواهشمند است براي تمامي سفرهاي خود اقدام به تهيه بليط نمائيد چرا كه درصورت بوجود آمدن مشكل ناخواسته در طول سفرشركت مسافربري جوابگوي مسافرين بدون بليط نخواهد بود

 

**بليط مسافر ممهور به مهر شركت مسافر بري صادر كننده مي باشد و حداقل اطلاعات شامل مبداء ، مقصد ، تاريخ ، ساعت حركت و مبلغ كرايه با خط خوانا بدون قلم خوردگي درج شده باشد .

 

**شركت مسافر بري موظف است براي هريك از مسافرین بين راهي بليط ارائه نموده و شركت براي مسافرین بدون بليط هيچگونه مسئوليتي ندارد .

 

**توصيه مي شود مسافرین محترم قبل از اقدام به سفر بليط خود را از شركت هاي مسافربري مستقر در پايانه ها ويا دفاتر فروش بليط آنها در سطح شهر تهيه فرمايند .

 

**توصيه مي شود مسافرین محترم يك ساعت قبل از حركت مندرج در بليط در پايانه مسافربري آماده ودر صورت درخواست مسافر شركت موظف است توشه آنها را تحويل گرفته و تقبل نمايد **توشه همراه مسافر(فقط ساک و چمدان)به میزان ۲۰کیلوگرم برای هر نفر رایگان و مازاد بر آن برمبنای۵ / ۲ درصد نرخ بلیط برای هر کیلو بار اضافه محاسبه میگردد .

 

**حمل توشه در داخل اتوبوس ممنوع ميباشد

 

**شركت مسافربري موظف است قبل از آغاز سفر اطلاعاتي از قبيل حركت ، مدت زمان سفر محل و زمانهاي توقف ، نوع وسيله نقليه ، وسيله وامكانات موجود را به اطلاع مسافرین برساند رانندگان اجازه ندارند قبل از رسيدن به مقصد نهائي مسافرین را پياده كنند مگر اينكه مسافرین خودشان درخواست نمايند .

 

**از جمله حقوق مسافرین که با تهیه بلیط شامل حال مسافر میگردد نحوه استرداد بلیط میباشد .

 

**در صورت انصراف مسافر از سفر از یک ساعت مانده به حرکت اتوبوس و یا در صورت جا ماندن مسافر از اتوبوس مبلغ ۵۰ %بهای بلیط به او تعلق میگیرد.در هنگام استرداد بلیط ارائه کارت شناسائی منطبق با بلیط الزامی می باشد .

 

**در صورت انصراف از سفر تا یک ساعت مانده  به زمان حرکت با ارائه بلیط به صندوق ۹۰%مبلغ راپس بگیرید

 

**شركت هاي مسافربري موظفند رانندگان تحت پوشش را مكلف نمايند تا در حين سفر در مكان و زمان مناسب براي اداي فريضه نماز و هم چنين استراحت و صرف غذا توقف نمايند هم چنين از پخش نوارهاي صوتي و تصويري غير مجاز جداً اجتناب نمايند .

 

**ازسوي شركتهاي مسافربري مدير پاسخگو در محل شركت يادفاتر فروش بليط آماده راهنمايي عبور سفر مسافرين مي باشد .

 

**كليه سرنشينان مسافرین وسايل نقليه تحت پوشش شركتهاي حمل ونقل در مقابل حوادث بيمه شده اند ودر صورت وقوع حادثه منجربه جراحت يا فوت شركت هاي بيمه گر موظف مي باشند در حد تعهدات مقرر خسارت هاي وارده را جبران نمايند .

 

 

سایر حقوق مسافرین نیز در پشت بلیط ضمیمه است که مسافرین محترم میتوانند با مراجعه به آن از کلیه حقوق خود مطلع شوند .