دعای سفر

دعاي سفر
پروردگارا : در همه كارها تو يار و ياور مني تو در سفر همراه مني و حافظ خانواد ه ام از تو مي خواهم در سفر شادماني و توفيق انجام اعمالي كه خشنودي تو درآن است به من عنايت فرمائي بار الها سفر را بر من آسان فرما وبر محمد و آل و محمد درود فرست.
 
سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز سفر خوشي را براي شما آرزومند است
 .