هتلهای تبریز

هتلهای تبریز

 

هتل پارس 


 
5 ستاره  http://www.pars-hotels.com

آدرس:پارک ائل گلی ( شاه گلی )

 تلفن رزرو3807220-0411

 

 

 

هتل شهریار 5 ستاره
آدرس:ابتدای جاده ائل گلی

 تلفن رزرو: 3324146 - 3301855 - 0411

 

 

هتل تبریز 4 ستاره
آدرس:خیابان امام خمینی- فلکه دانشگاه

 تلفن رزرو:3341080-0411

 

 

هتل گسترش 4 ستاره

آدرس:خیابان امام خمینی - چهارراه آبرسان

 تلفن رزرو: 3345021-0411

 

 

 

هتل دریا  تلفن رزرو: ۰۴۱۱۴۴۵۹۵۰۱ آدرس:خیابان راه آهن - روبه روی مرکز بهداشت و درمان هفتم تیر

هتل سینا تلفن رزرو:۰۴۱۱۵۵۱۶۲۱۱ آدرس:خیایان امام خمینی-فلکه باغ گلستان

هتل آذربایجان تلفن رزرو:  ۰۴۱۱۵۵۵۹۰۵۱ آدرس:چهارراه شریعتی-اول شریعتی شمالی

هتل قدس تلفن رزرو:۰۴۱۱۵۵۶۸۰۹۸ آدرس:خیابان امین-فلکه ترمینال قدیم

هتل نگین تلفن رزرو:۰۴۱۱۴۷۹۲۸۱۳ آدرس:جنب ترمینال تبریز

هتل مروارید تلفن رزرو:۰۴۱۱۵۵۱۰۵۲۰ آدرس:خیابان امام خمینی-فلکه باغ گلستان

هتل کوثر تلفن رزرو: ۰۴۱۱۵۵۳۷۶۹۱ آدرس:خیابان امام - روبه روی سینمای فرهنگیان

هتل پارک تلفن رزرو:۰۴۱۱۵۵۵۱۸۵۲ آدرس: خیابان امام روبه روی فروشگاه فرهنگیان

هتل ارک تلفن رزرو:۰۴۱۱۵۵۳۱۳۳۶ آدرس:خیابان امام-کوچه ارک

هتل ایران تلفن رزرو: ۰۴۱۱۴۴۵۹۵۱۶ آدرس:خیابان راه آهن-روبه روی مرکز بهداشت و درمان هفتم تیر

اردوگاه ائل گلی تلفن:۰۴۱۱۳۸۴۵۲۷۰ آدرس:پارک بزرگ ائل گلی