مدیران سازمان
مدیران و مسئولین سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز

 


 

محمد اردشیری اسکوئی - مدیر امور مالی

 

غفار خانزاده - مدیر امور اداری

 

بهمن نریمانی کره وی - مدیر اجرایی
عیسی مهدیپور - مدیر واحد درآمد


یونس حدیدی - مسئول املاک و سرمایه گذاری


احمد جبرائیلی - مدیر امور اجتماعی و فرهنگی و روابط عمومی


علیرضا عباسی جغناب - مسئول امور قراردادها


 وحید جابری رفیع - سرپرست امور فنی و عمرانی 


میر مجید یزدانی شیروانه ده - رییس کارگزینی