تاریخ : شنبه 12 آبان 1397     |     کد : 662

انتصاب قائم مقام مدیر عامل و معاون اداری و مالی سازمان

 با حکم مدیرعامل سازمان، قائم مقام مدیر عامل و معاون اداری و مالی سازمان منصوب شدند.
به گزارش روابط عمومی سازمان، دکتر عادلی سعدآباد در احکام جداگانه ای آقایان مهندس فرهاد کریمی را بعنوان قائم مقام مدیرعامل و مهندس ابراهیم ورزیخوانی را بعنوان سرپرست معاونت اداری و مالی سازمان معرفی کردند و آقای دکتر عادلی سعد آباد از زحمات چندین ساله آقای مهندس فرهاد کریمی در مسئولیت معاون اداری و مالی سازمان تقدیر و تشکر نمودند.

لازم بذکر است آقای مهندس ابراهیم ورزیخانی مسئولیت هایی همچون مدیر امور اداری ، مدیر برنامه ریزی و مدیر بازرسی در مناطق شهرداری را درکارنامه خدمتی خود دارند.


سعید ارتشی