تاریخ : يکشنبه 6 آبان 1397     |     کد : 658

بازدید مدیر عامل سازمان از جایگاههای CNG

تحت مدیریت سازمان پایانه ها

به گزارش روابط عمومی سازمان جناب آقای دکتر عادلی سعد آباد مدیر عامل  سازمان و جناب آقای مهندس کریمی معاون اداری و مالی و جمعی از مدیران سازمان از تعدادی از جایگاههای CNG بازدید و در دیدار صمیمی با کارکنان جایگاهها و رانندگان خودروهای در حال سوختگیری بر تکریم رانندگان و رعایت موارد لازم ایمنی جایگاهها تاکید نمودند.


سعید ارتشی