تاریخ : يکشنبه 29 مهر 1397     |     کد : 656

جلسه هماهنگی مدیر عامل سازمان با جناب سرهنگ نوروزی فرمانده منطقه انتظامی شهرستان تبریز

به گزارش روابط عمومی سازمان ، جلسه هماهنگی مدیر عامل سازمان ، جناب آقای دکتر عادلی با جناب سرهنگ نوروزی فرمانده منطقه انتظامی شهرستان تبریز و سرگرد پیشوا فرمانده پاسگاه ترمینال در خصوص ساماندهی مسافران و  زائرین عزیز اربعین حسینی برگزار گردید.
سعید ارتشی