تاریخ : سه شنبه 16 مرداد 1397     |     کد : 636

آیین معارفه مدیر جدید حراست سازمان


 
به گزارش امور فرهنگی، اجتماعی سازمان، آیین معارفه آقای سعید فرضاد بهتاش مدیر جدید حراست با حضور مدیر عامل ، معاون اداری و مالی، مدیران و کارکنان سازمان برگزار شد. در این مراسم آقای مهندس قلیزاده حراست را یکی از ارکان مهم سازمان دانستند و اظهار داشتند با توجه به تردد روزانه بالغ بر 30 هزار نفر مسافر از پایانه مرکزی، انجام امور مردم و خدمت رسانی به آنها و عشق ورزی و محبت  واقعی به مردم و رفتار همراه با لطافت  و محبت  با آنان را از وظیفه اصلی مدیران و کارکنان سازمان دانستند  و خواستار همکاری تنگاتنگ کلیه کارکنان با مدیریت جدید حراست شدند. در این مراسم آقای امیر دل آرام نیز بعنوان مسئول جدید حفاظت فیزیکی سازمان معرفی شدند.سعید ارتشی