تاریخ : پنجشنبه 11 مرداد 1397     |     کد : 633

انتصاب مدیرجدیدحراست سازمان


به گزارش امور فرهنگی و اجتماعی سازمان  طی مراسمی وباحکم آقای دکتر سلامی مدیر کل اداره حراست شهرداری تبریز ،آقای سعید فرضادبهتاش بعنوان مدیر جدید حراست  سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز منصوب شد.دراین مراسم آقای مهندس قلیزاده از زحمات چندین ساله آقای حسین متقی نیا مدیرحراست سابق سازمان تقدیروتشکر نمودند
شایان ذکر است آقای سعید فرضاد بهتاش مدیریت حراست چندین منطقه، سازمان و شرکتهای تابعه شهرداری تبریز را در کارنامه خوددارد. 


سعید ارتشی