تاریخ : پنجشنبه 4 مرداد 1397     |     کد : 631

برگزاری جلسه با پلیس انتظامی شهرستان تبریز

در پایانه مرکزی تبریزبه گزارش امور فرهنگی، اجتماعی سازمان جناب سرهنگ محمدی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز ، جناب سرهنگ سلمانی معاونت عملیات فرماندهی انتظامی شهرستان تبریز، جناب سرهنگ جبری رئیس کلانتری 15 پاستور تبریز  در معیت جناب سروان پیشوا رئیس پلیس پایانه مرکزی از پایانه مرکزی بازدید و در جهت امنیت روحی و روانی مسافران و کارکنان در پایانه مرکزی راههای پیشگیری از جرایم را بررسی نمودند. در این بازدید آقای مهندس قلیزاده مدیر عامل سازمان گزارشی از عملکرد سازمان و پلیس پایانه را ارائه نمودند و از آمادگی کامل مجموعه پایانه مرکزی جهت همکاری با پلیس انتظامی برای پیشگیری از جرائم در پایانه ها خبر دادند.سعید ارتشی